26 MART 2021

2020 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Ticaret Sicil No : 69406

Mersis No: 0823003943000058


Şirketimizin 2020 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, Kazakistan Caddesi No : 136 / 4-5-6 Emek-Çankaya-ANKARA adresinde 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 10:00 toplanacaktır.

Şirketimizin 2020 yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşuna ait Bağımsız Denetim Raporu ve ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerimize sunulması gereken sair bilgi ve belgeler, Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, Şirketimizin www.tarekstohum.com.tr adresinde yer alan kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Olağan Genel Kurul toplantısına bizzat gelemeyip temsilci gönderecek ortaklarımızın, Şirket merkezimizden veya şirketimiz internet sitesinden Vekalet Formu örneğini temin etmeleri ve bu doğrultuda imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini toplantı tarihinden 3 gün öncesinden temsilcilerini şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle genel kurul toplantısına katılım mümkün olmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,

 

TAREKS TARIM ÜRÜNLERİ ARAÇ GEREÇ
İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

Genel Kurul Toplantı Kararı

Gündem

Ticaret Sicil Gazetesi Genel Kurul İlanı

Vekaletname Örneği için tıklayınız.